Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Kontakt


Etapy rekrutacji uczestników projektu:
 
1. Poprawne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego
dokument w DOC (Word) TUTAJ albo Adobe Acrobat PDF TUTAJ
2. Weryfikacja warunków formalnych
3. Rozmowa rekrutacyjna (termin zostanie uzgodniony) - określenie przyczyn przystąpienia do projektu oraz zaproponowanie właściwego szkolenia
4. Ostateczny wybór uczestników projektu
 

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w projekcie, będą zobowiązane do:
- podpisania umowy
- podpisania deklaracji uczestnictwa
- podpisania regulaminu


 


 
 
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Strona Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI