Projekt „Zaprojektuj sukces zawodowy z POWEREM” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Oś Priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Kontakt
 
 
Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA w partnerstwie z Fundacją na rzecz poprawy jakości życia Od-Nowa w okresie od 2019-01-01 do 2019-09-30 realizuje projekt „Zaprojektuj sukces zawodowy z POWEREM" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa: 1. Osoby młode na rynku pracy,Działanie:1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe. Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Dodano: 2019.01.02