Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Kontakt


zaprasza Państwa do wzięcia udziału w projekcie:

Z dojrzałością nam do twarzy!

Na tej stronie mogą Państwo znaleźć harmonogramy zajęć dla poszczególnych grup, dokumenty zgłoszeniowe, oraz inne, ważne informacje.

 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup usługi szkoleniowej „Opiekun/ka osoby starszej, osoby niepełnosprawnej, dziecka” (kod PCV 80530000-8)

 

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkoleń pt. „Opiekun/ka osoby starszej, osoby niepełnosprawnej, dziecka” w ramach projektu „Z dojrzałością nam do twarzy!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Cała treść oferty do pobrania TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do oferty jak niżej: (dokumenty Worda)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - wzór oferty TUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań TUTAJ
Załącznik nr 5 - wykaz osób TUTAJ

  Dodano dnia 2013-12-02
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup usługi szkoleniowej (kod PCV 80530000-8)

 

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkoleń pt. „Spawacz metodą MIG i MAG” w ramach projektu „Z dojrzałością nam do twarzy!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Kompletne zapytanie dostępne TUTAJ (plik PDF)

Załączniki (dokumenty Word - DOC) do oferty poniżej:
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - wzór oferty TUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań TUTAJ
Załącznik nr 5 - wykaz osób TUTAJ

  Dodano dnia 2013-12-02
 
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Strona Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI